T-Mobile / MMS / iPhone

Fri, 29. Jan 2010

Categories: de seenontheweb Tags: iPhone MMS T-Mobile

klick ich den Link, den T-Mobile mir per SMS geschickt hat, kriege ich:

T-Mobile Scherz

T-Mobile Scherz